محصولات فروشگاه ارگانزی شاپ

مرتب سازی :

تخم کبک 9 عددی رافتی

(هر بسته)

11500 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول

تخم بلدرچین 20 عددی رافتی

(هر بسته)

8500 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول

سوسیس گیاهی فرانکفورتر

(هر بسته)

12000 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول

سوسیس البرتا قارچ و فلفل دلمه

(هر بسته)

10200 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول

سوسیس گودا پنیری

(هر بسته)

11800 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول

کالباس اولیو قارچ و زیتون

(هر بسته)

17900 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول

کالباس سناتور پسته ای

(هر بسته)

18200 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول

کالباس کروت هویج و بروکلی

(هر بسته)

16000 تومان
محدوده های ارسال : مشهد
سفارش محصول